Stichting Heilige Apostel Thomas

I. De naam van de instelling

Stichting Heilige Apostel Thomas

II. Het RSIN / Fiscaal nummer

822516342

III. Contactgegevens

Grote beerstraat 35
3331 TA
Zwijndrecht

E-mail: iden19822006@yahoo.com
Tel: 0616663977

IV. De doelstellingen

1. De stichting heeft ten doel:

a. het dienen, bij elkaar brengen, het versterken van banden en verlenen van geestelijke zorg aan de Iraaks-Christelijke gemeenschap in Nederland.
b. het verschaffen van woonruimte aan de pastor van de parochie

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten van spirituele en sociale activiteiten en het financieren van de activiteiten van de parochie.

V. Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De Stichting Heilige Apostel Thomas (parochie) is een non-profit kerkgemeenschap, opgericht door de patriarch Louis Ruphaël I Sako voor de Iraakse Chaldese Katholieke Christenen in Nederland.

De stichting gelooft in moderne technologie als een van de beste middelen om het Goede Nieuws te verspreiden. Zij heeft zich aangeboden deze oecumenische missie uit te voeren onder de zegen en het toezicht van de kerk (de Vergadering van katholieke patriarchen en bisschoppen)

De stichting heeft geen politieke of commerciële achtergrond en weigert elke vorm van steun of donatie van politieke of commerciële aard.

De stichting is vastberaden om de leer van Jezus Christus en de katholieke kerk te verspreiden. Het bevordert de principes van vrede, menselijke waarden en rechten in een sfeer van open dialoog en wederzijds respect met andere religies.

De stichting stimuleert creativiteit en spreidt haar deuren wijd openen voor veelbelovende talenten in verschillende sociale en kunst velden.

VI. Statutaire bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

1. Voorzitter : Eylia, Iden

2. Vice-voorzitter : Azmi, Ouday

3. Secretaris :  Essa, Hussam Khalid

4. Penningmeester : Toma, Evan

5. Lid

6. Lid

7. Lid

VII. Het Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen salaris voor het werk namens de stichting. Zij doen dit op basis van vrijwilligerswerk.

VIII. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Alle uitgevoerde activiteiten door de stichting hebben als basis de doelstellingen te bereiken en te waarborgen. Dit is voornamelijk het dienen van de parochie door onder andere het aanbieden van alle faciliteiten in de uitoefening van godsdienstige plechtigheden.

Daarnaast heeft de stichting meerdere culturele en spirituele bijeenkomsten georganiseerd, alsmede het organiseren van meerdere sportevenementen. Dit met als doel de integratie met de Nederlandse samenleving te bevorderen en te stimuleren.

IX. Financiële verantwoording

Hieronder een verkorte staat van baten en lasten voor de afgelopen vier fiscaaljaren:

Jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat
2010  €         7.899,76  €           2.389,43  €           5.510,33
2011  €         116.044,81  €           97.211,81  €           18.833,00
2012  €         117.029,61  €           81.846,45  €           35.183,16
2013  €         115.654,86  €           71.905,82  €           43.749,04
2014  €         153.362,33  €           113.362,33  €           40.000,00
2015  €         174.498,94  €           108.036,56  €           66.462,38
2016  €         279.079,00  €           155.548,02  €           123.530,98
2017  €         265.086,00  €           171.459,00  €           93.627,00
2018  €         262.473,00  €           171.991,00  €           89.482,00
2019  €         263.106,00  €           132.431,00  €           130.675,00
2020  €         187.203,00  €           143.890,00  €           43.313,00
2021  €         198.451,00  €           130.498,00  €           67.953,00